top of page
woman-patient-dentist.jpg

ทันตกรรมทั่วไป

  • ตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม

  • ขูดหินปูน

  • อุดฟันและถอนฟัน

คลินิกทันตกรรมแต้มยิ้ม ให้การรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางและทั่วไป
ทางคลินิกเน้นเรื่องคุณภาพทั้งการรักษาวัสดุอุปกรณ์ ที่ได้มาตรฐานสากล

ตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม

       การตรวจวินิจฉัยเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งจะทำให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด การตรวจวินิจฉัยนี้สามารถทำได้จากการซักประวัติคนไข้ ตรวจในช่องปากด้วยตาเปล่า ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นในการถ่ายภาพเอกซเรย์และพิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
       

       เนื่องจากช่องปากของเราเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียจากคราบอาหารได้ดี ดังนั้นเราจึงต้องใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพช่องปากอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจากโรคจากเหงือกและฟันในภายหลัง คลินิกทันตกรรมแต้มยิ้ม มีบริการตรวจสุขภาพฟัน เพื่อป้องกันสุขภาพฟันของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยทันตแพทย์ที่คอยให้การรักษา ตรวจวินิจฉัย และให้คำปรึกษาที่ดี ทันตแพทย์จะวินิจฉัยสุขภาพช่องปากของคนไข้ให้ฟัง แนะแนวทางการป้องกัน และวางแผนการรักษาได้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงควรตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุกปี

ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสุขภาพฟันที่ดีอย่างยั่งยืน

ตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม
การขูดหินปูน

การขูดหินปูน

       หินปูนจะมีลักษณะเป็นคราบสีเหลือง ติดอยู่บริเวณรอบๆ ฐานของฟัน เกิดขึ้นมาจากแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ซึ่งซ่อนตัวอยู่ตามซอกฟันน้ำตาลจากเศษอาหารที่ติดฟัน  จะทำให้เชื้อนี้เจริญเติบโต  พร้อมกับผลิตกรดบางอย่างขึ้นมา  โดยสามารถทำลายแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของผิวเคลือบฟันได้  จากนั้นแบคทีเรียดังกล่าว  ก็จะสร้างหินปูนขึ้นมาปกคลุมตัวเองอีกชั้นหนึ่ง โดยไม่หลุดลอกหรือถูกชะล้างไปไหน  หากปล่อยไว้นานวันหินปูนเหล่านี้ก็จะยิ่งพอกพูนหนาขึ้น  ขณะที่ผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันค่อย  ๆ ผุกร่อนลง เป็นตัวการทำให้เกิดโรคเหงือก และกลายเป็นโรคปริทันต์ได้ ซึ่งจะส่งผลให้เหงือกร่นและฟันโยกในที่สุด


 การขูดหินปูนจึงเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญในการกำจัดเชื้อโรค คราบต่าง ๆ และสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพปากและฟันออกไป ซึ่งสามารถทำได้ทุกวัย แม้กระทั่งในวัยเด็กที่มีฟันน้ำนมขึ้นแล้วไปจนกระทั่ง
ผู้สูงอายุด้วย โดยวิธีการทำความสะอาดฟันด้วยตัวเองไม่สามารถทำได้ ต้องอาศัยทันตแพทย์ช่วยกำจัดหินปูนให้ ทันตแพทย์จะขูดหินปูนออกทั้งเหนือเหงือกและใต้เหงือก  เพื่อให้เหงือกยึดแน่นรอบตัวฟันเหมือนเดิม

การอุดฟันและถอนฟัน

          การอุดฟัน คือวิธีการรักษาฟันที่ถูกทำลายจากการผุให้สามารถใช้งานได้และกลับมารูปทรงเดิม เวลาทำการอุดฟัน ทันตแพทย์จะเอาเนื้อฟันที่ผุออกและทำความสะอาด จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดฟันลงไป

การอุดฟันสามารถช่วยป้องกันการผุเพิ่มขึ้นด้วยการปิดช่องทางที่แบคทีเรียสามารถเข้าไปได้ ทางคลินิกทันตกรรมแต้มยิ้มให้บริการ

อุดฟันโดยมีบริการที่หลากหลายเพื่อให้ตอบโจทย์กับคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นอุดฟันด้วยวัสดุชั่วคราว หรืออุดฟันอมัลกัม (วัสดุอุดฟันทำจากโลหะปรอท เงิน ทองแดง และสังกะสี) รวมไปถึงอุดฟันแบบสีเหมือนฟัน
 

        การถอนฟัน จะทำในกรณีที่ฟันซี่นั้นผุ แตก ไม่สามารถบูรณะกลับมาใช้งาน หรือไม่มีประโยชน์ต่อการบดเคี้ยวหรืออาจถอนฟันเพื่อเปิดช่องว่างสำหรับการจัดฟันให้เรียงตัวได้อย่างสวยงาม ก่อนที่จะทำการถอนฟัน ทันตแพทย์จะตรวจประวัติทางการแพทย์และประวัติทางทันตกรรมอย่างถี่ถ้วน และจะทำการเอ็กซ์เรย์ฟัน ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความยาว รูปร่างและตำแหน่งของฟันและกระดูกบริเวณรอบๆ ฟัน จากข้อมูลที่ได้ ทันตแพทย์จะสามารถประมาณระดับความยุ่งยากของกระบวนการการถอนฟัน และหาแนวทางที่เหมาะสมในการถอนฟัน

การอุดฟันและการถอนฟัน
bottom of page