top of page
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

                ทันตกรรมเด็ก เป็นการให้ความสำคัญด้านการดูแลฟันของเด็ก ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้ด้านทันตกรรมและการจัดการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีและป้องกันการเกิดฟันผุ หรือปัญหาฟันอื่นๆ

 

เมื่อฟันน้ำนมเริ่มขึ้นในช่องปากแล้ว การดูแลรักษาฟันเด็กให้ดีตั้งแต่ยังเป็นฟันน้ำนม จะช่วยทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการรักษาฟันตัวเองและไม่กลัวหมอฟัน ซึ่งการมีฟันน้ำนมไว้เคี้ยวอาหารจะช่วยไม่ให้มีปัญหาในการพูดหรือการบดเคี้ยว และการขึ้นมาของฟันแท้ในอนาคตต่อไป นอกจากนี้หากเด็กมาพบทันตแพทย์เป็นประจำ ก็จะช่วยลดโอกาสของการเกิดฟันผุในฟันแท้ ทำให้เป็นฟันแท้ที่แข็งแรง และยังช่วยประหยัดค่าทำฟันได้อีกมาก ถ้าเด็กสามารถ

เรียนรู้ที่จะรักษาฟันเองเบื้องต้นได้
 

หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองยังไม่ทราบว่าควรจะเริ่มดูแลสุขภาพฟัน และรักษาฟันเด็กอย่างไร แนะนำให้พาเด็กไปพบกับทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก เพื่อรับคำแนะนำในการทำความสะอาดช่องปากทั่วๆไป เช่น หลังจากที่รับประทานอาหาร หรือนมเสร็จแล้ว ควรทำความสะอาดฟันอย่างไร

ทันตกรรมสำหรับเด็ก จะประกอบไปด้วย 3 ด้านหลักๆ ได้แก่

 

  1. ทันตกรรมเชิงป้องกัน เช่น ตรวจฟันผุ รักษาด้วยฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน 
     

  2. ทันตกรรมฟื้นฟู เช่น อุดฟัน ใส่ครอบฟัน
     

  3. การเติบโตและพัฒนาการของฟัน เช่น การกัดฟัน การสบฟัน
    ฟันซ้อน ฟันเก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก.jpg
bottom of page