top of page
ทันตกรรมประดิษฐ์.jpg

ทันตกรรมประดิษฐ์

ฟันปลอม

       ฟันปลอม คือ ฟันที่ทำขึ้นโดยทันตแพทย์ใส่ให้กับคนไข้ ที่สูญเสียฟันไปเนื่องจากการถอนในการรักษาฟันผุ ฟันโยกจากอาการเหงือกอักเสบฟันหัก
หรือ 
ฟันแตกสามารถใส่ทดแทนฟันธรรมชาติ ทำให้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ สวยงาม และเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       โดยคลินิกทันตกรรมแต้มยิ้ม มีฟันปลอมที่ใช้วัสดุฐานที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นฟันปลอมวัสดุฐานอะคริลิค, ฟันปลอมวัสดุฐานโครงโลหะ หรือ
ฟันปลอมวัสดุฐานแบบยืดหยุ่น (Valplast) ซึ่งคนไข้สามารถเข้ามาปรึกษากับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อช่วยประเมินและตัดสินใจเลือกใช้งาน

        สะพานฟัน คือ การทำฟันปลอมชนิดติดแน่น อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยหลักการของสะพานฟันก็คือ อาศัยฟันธรรมชาติ
ซี่ข้างเคียง 
เป็นหลักในการยึดติด ไม่สามารถถอดเข้า-ออกด้วยตัวเองได้ รูปร่างของสะพานฟันก็เหมือนฟันธรรมชาติ ไม่มีตะขอ ไม่มีแผ่นเหงือกปลอม
การทำสะพานฟัน
จะทำในกรณีที่ฟันถูกถอนไป แต่ยังเหลือฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงที่แข็งแรงสามารถเป็นหลักยึดสะพานฟันได้

ขั้นตอนการทำฟันปลอม
 

  1. ทันตแพทย์จะทำการประเมินสุขภาพช่องปากในเบื้องต้นก่อน ( ในกรณีที่มีฟันเหลืออยู่) บางรายอาจมีการถ่ายภาพรังสีประเมินร่วมด้วย และหากพบว่ามีโรคปริทันต์ หรือฟันผุ หรือมีการพิจารณาถอนฟันเพิ่ม อาจต้องทำการรักษาเหล่านั้นให้เสร็จก่อน
     

  2. การพิมพ์ปากสำหรับทำฟันปลอมอาจมีการพิมพ์หลายๆครั้งขึ้นอยู่กับชนิดของฟันปลอมที่คนไข้เลือก และนำแบบที่พิมพ์นั้นส่งห้องปฏิบัติการทันตกรรมเพื่อทำชิ้นงาน
     

  3. เมื่อได้ชิ้นงานจากห้องปฏิบัติการมาแล้วทันตแพทย์จะนัดคนไข้ให้กลับมาใส่ชิ้นงานพร้อมกับมีการแก้ไขในกรณีที่ชิ้นงานทำมาไม่พอดี เมื่อแก้ไขเสร็จก็จะใส่ฟันปลอมชนิดนั้นๆให้คนไข้กลับไปใช้งาน
     

  4. ทันตแพทย์จะมีการนัดผู้ป่วยกลับมาตรวจหลังใส่ฟัน เพื่อทำการตรวจในปากและถามผลการใช้งาน เพื่อแก้ไขให้ดีขื้น

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม).jpg
bottom of page