top of page
ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

  • จัดฟันแบบโลหะ Metal Braces

  • จัดฟันแบบดามอน Damon

  • จัดฟันแบบใส Invisalign

          การจัดฟัน ถือเป็นการรักษาชนิดหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่ไม่เรียงตัวเป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบ

ต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน โดยการจัดฟันช่วยแก้ปัญหา ฟันยื่น ฟันเหยิน ฟันห่าง

ฟันสบไม่พอดี ฟันล่างคร่อมฟันบน การปรับลีกษณะขากรรไกร ให้ดีขึ้นได้ และการที่มีฟันที่เรียงตัวสวยในตำแหน่งที่เหมาะสม ทำให้การดูแลสุขภาพ

ช่องปากง่ายขึ้น การบดเคี้ยวดีขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าที่จะยิ้ม อีกด้วย

จัดฟันได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่? 

ช่วงอายุที่เหมาะกับการจัดฟัน คือ ช่วงอายุประมาณ 13-16 ปี ซึ่งอายุช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฟันแท้ขึ้นครบ และขากรรไกรเริ่มมีการเจริญเติบโต ทำให้การ

ขยายหรือลดรูปร่างขากรรไกรเป็นไปได้ง่าย สำหรับกรณีที่ขากรรไกรมีแนวโน้มผิดปกติ จะได้รีบแก้ไขได้ทัน

 

ขั้นตอนการจัดฟัน ประกอบไปด้วย

1. ปรึกษาทันตแพทย์ เริ่มแรกทันตแพทย์จะถ่ายภาพเอ็กซเรย์และพิมพ์ฟันเพื่อวางแผนการจัดฟัน

2. จัดการเคลียร์และรักษาช่องปาก คือการเตรียมให้ช่องปากของเราพร้อมที่จะจัดฟัน  ได้แก่ การอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด เป็นต้น

3. ทันตแพทย์ใส่เครื่องมือจัดฟันไม่ว่าจะเป็นแบบเหล็ก ดามอน หรือจัดฟันแบบใส

4. นัดพบทันตแพทย์ เพื่อติดตามอาการและดูความคืบหน้าของการจัดฟัน

5. หลังจากคนไข้จัดฟันเสร็จแล้ว ควรต้องใส่รีเทนเนอร์ เพื่อคงสภาพฟันไว้

จัดฟันแบบไหน
ให้ถูกใจเรา ?

Metal Braces.png

ใส่ยางสีสดใส

Clear Braces.png

ใสเหมือนฟันมากที่สุด

Metal Braces

Clear Braces

Damon System.png

เจ็บน้อย เสร็จเร็ว

Damon System

Invisalign.png

ใสแทบสังเกตมองไม่เห็น

Invisalign

จัดฟันแบบโลหะ

จัดฟันแบบโลหะ

       หรือที่หลายคนเรียกว่า จัดฟันแบบเหล็ก หรือ จัดฟันแบบใส่ยางสี เป็นการจัดฟันแบบติดแน่นโดยใช้เหล็กจัดฟันที่เป็นสีเงินติดด้านหน้าของผิวฟัน และใช้ยาง O-Ring รัดตัวเครื่องมือจัดฟันให้ติดกับลวดจัดฟัน เป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะสามารถทำได้ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ 
 

       การจัดฟันแบบโลหะนี้ จะค่อนข้างเป็นที่นิยม เพราะเป็นการจัดฟันที่มีแพร่หลาย และ ราคาจะไม่สูง เมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบอื่น ๆ แต่การจัดฟันแบบนี้จะต้องใช้ระยะเวลาที่อาจจะนานกว่าแบบอื่น และ ต้องมาพบทันตแพทย์จัดฟัน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทันตแพทย์ปรับลวด และ เปลี่ยน O-Ring

Metal Braces

จัดฟันแบบดามอน

    การจัดฟันแบบดามอน (Damon) เป็นการจัดฟันนวัตกรรมใหม่ ที่พัฒนามาจากเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ โดยแบร็คเกต (เหล็กจัดฟัน) สามารถรัดลวดได้ด้วยตัวเอง (Self ligating braces) โดยไม่ต้องใช้ยาง O-Ring ในการรัดลวดเข้ากับแบร็คเกตแบบปกติ วัตถุประสงค์เพื่อลดแรงเสียดทานที่เกิดระหว่างยางรัดฟันกับลวดจัดฟัน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ของฟันได้ทั้ง 2 แกน เพราะจะไม่มี O-Ring ที่จะบังคับให้ลวดอยู่กับที่ ตัวลวดจะเคลื่อนที่ได้อิศระมากขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาคือ ลดความเจ็บปวดในการจัดฟัน ลดจำนวนครั้งที่พบทันตแพทย์ เป็น 2 เดือนครั้ง  เนื่องจากไม่ต้องใส่ยาง O-Ring จึงไม่จำเป็นต้องพบทันตแพทย์จัดฟันทุกเดือน และเครื่องมือสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ไม่ได้มาพบทันตแพทย์จัดฟันทุกเดือน

จัดฟันแบบดามอน
Damon System
จัดฟันแบบใส invisalign

จัดฟันแบบใส Invisalign

        เป็นนวัตกรรมการจัดฟันแบบใหม่ ซึ่งกำลังได้รับความสนใจและเป็น

ที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งการจัดฟันแบบใส Invisalign จะเป็น Tray โปร่งใส ใส่ที่ฟันเพื่อช่วยปรับการเรียงตัวของฟัน เป็นเครื่องมือจัดฟันที่สามารถถอดใส่ได้ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีข้อดี คือ จะมองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน มองไม่ออกเลยว่ากำลังจัดฟันอยู่ สะดวกในการใช้ชีวิตเพราะไม่มีอุปกรณ์จัดฟันติดกับตัวฟัน ไม่ต้องทนเจ็บจากเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น สามารถถอด-ใส่ง่าย  แต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่ทำให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการได้ และยังลดระยะเวลาในการจัดฟันให้น้อยลงได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย สามารถฟอกสีฟันให้ฟันขาวได้ในระหว่างจัดฟัน รวมถึงยังไม่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองในช่องปาก

        ซึ่งทันตแพทย์จัดฟัน จะกำหนดให้ใส่ Tray จัดฟันแบบใส Invisalign ประมาณ 2 สัปดาห์ ต่อ 1 ชุด และสามารถเปลี่ยนชุดใหม่ได้เองโดยไม่ต้องพบทันตแพทย์จัดฟัน

        แต่ถึงอย่างไร คนไข้ก็ต้องมาพบทันตแพทย์จัดฟันตามกำหนด เพื่อให้ทันตแพทย์จัดฟัน ดูความคืบหน้าของการจัดฟัน เทียบกับจำนวน Tray และ เวลาว่าเหมาะสมหรือไม่

Invisalign
bottom of page